< návrat zpět

Správný sed

   Je vhodné, aby dítě mělo na psaní a kreslení svůj pracovní kout se správně vysokou židlí, ne otáčecí ani pojízdnou. Při práci by mělo sedět na sedadle, nohy by měly být opřené o podlahu, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat hrany stolu.

 

    Z bočního pohledu dítě sedí na sedáku židle - obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou na zemi kolmo pod koleny. Vzdálenost mezi hranou sedátka a podkoleními jamkami by měla být přibližně 5 cm. Noha pod kolenem nesmí svírat úhel menší než 90 stupňů.

 

   Důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda. Ruka, která nepíše, přidržuje sešit. 

  

   Při čelním pohledu jsou kolena od sebe vzdálena na délku dvou pěstí.