< návrat zpět

Děti s narušenými komunikačními schopnostmi - PAS, vývojová dysfázie, AAK

Seminář se zabývá problematikou alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí s narušenými komunikačními schopnostmi (narušený vývoj řeči, vývojovou dysfázií, PAS...).

Obsahem je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory, metody a postupy bez pomůcek, s pomůckami – praktické ukázky komunikačních sešitů, rozvrhů, procesuálních schémat…, optimální strategie ve výuce – praktické využití Ipadu a vhodných výukových programů pro podporu a rozvoj AAK, možnosti spolupráce, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK, diskuze.

 

Témata

- verbální a neverbální komunikace, stručný průřez vývojem řeči 

- PAS, AAK, základní terminologie, možnosti podpory prostřednictvím AAK

- AAK bez pomůcek, s pomůckami, vizualizace 

- strategie podpory, strukturované plánování nejen pro žáky s PAS, možnosti spolupráce 

- praktické ukázky, diskuze