< návrat zpět

Nesprávný úchop

Zde můžete vidět příklady nesprávných úchopů. Pokud má vaše dítě tendenci používat některý z nich v době, kdy začíná kreslit, je vhodné ho vést ke správnému úchopu a ten fixovat. Pokud zabráníte osvojení nesprávného úchopu, předejdete mnoha obtížím. Pozdější náprava je náročná. Zafixovalo-li si dítě nesprávný úchop, je důležité pokusit se o nápravu nejlépe před nástupem do základní školy.

Zde můžete vidět příklady nesprávných úchopů. Pokud má vaše dítě tendenci používat některý z nich v době, kdy začíná kreslit, je vhodné ho vést ke správnému úchopu a ten fixovat. Pokud předejdete osvojení nesprávného úchopu, předejdete mnoha obtížím. Pozdější náprava je náročná.

Rozhodně doporučuji úchopu tužky věnovat náležitou pozornost.

 

Kladívkový úchop - křečovité (spastické) držení, ruka ještě není uvolněná, objevuje se zpravidla u dětí, které začínají chytat tužku.

 

Tříprstý úchop - neumožňuje uvolněný pohyb zápěstí ve všech směrech, ruka se zejména při psaní rychle unaví.

 

       

Špetkový úchop s palcem v přesahu - zápěstí je tuhé, ruka se obtížně posunuje po podložce.

 

 Spastický špetkový úchop s prohnutým ukazovákem - způsobuje bolest zápěstí, ruka se při psaní obtížně posunuje. 

 

     

Špetkový úchop s prsty ohnutými v dlani- neumožňují volný posun zápěstí po podložce, ruka je spastická (křečovitá).

 

 Cigaretový úchop - tužka leží mezi ukazovákem a prostředníkem, palec může být položen na tužce nebo přes ní. Tužka prokluzuje mezi prsty, nedovoluje pohyb prstů při psaní.

 

Klarinetový úchop - ruka obvykle není položená na podložce, pohyb vychází z celé ruky a lokte, dítě obtížně udržuje tvar písmen, nevejde se do řádek, do linie omalovánek, přetahuje.