< návrat zpět

Nesprávný sed

     Sed není fixován a nelze uvolnit ruku ke kreslení či psaní. Nejčastěji se jedná o sed bez opory nohou nebo si dítě různě krčí nohy pod sebe, obtáčí nohy kolem židle. Nedodržení vzdálenosti hlavy od podložky a různé polehávání na psací ploše a podpírání hlavy je nesprávné, dítě se nedokáže soustředit.