< návrat zpět

Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby

Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. tř. ZŠ.

Obsahem je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga.

Dále na problematiku řady témat - specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Dalším stěžejním tématem je vývoj dítěte v souvislosti s úrovní dětské kresby, praktický rozbor obrázků dětí.

 

Témata:

- základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky 

- diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace 

- ergonomie a výtvarný projev dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka

- dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy, citlivé vedení a přiměřená motivace 

- reedukace grafomotorických obtíží dítěte, správný sed, úchop psacího náčiní

- nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoc

- rozbor příkladů z praxe - je vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)