< návrat zpět

Čím psát

    Při kreslení, procvičování grafomotoriky i při počátečním psaní je třeba věnovat pozornost výběru vhodných psacích pomůcek. Jako pohyb využíváme především tah psacího náčiní po papíře. Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou zanechává znatelnou jednolitou stopu.

    Voskové pastelky - v současné době jsou na trhu trojboké ploché voskovky, které dítě drží v dlani pazourkovým úchopem, z něhož se postupně po uvolnění zápěstí vyvodí špetkový úchop. Pastelky obsahují včelí vosk, jsou dostatečně měkké a snadno zanechávají na papíře plynulou stopu. Jsou vhodné pro dítě od útlého věku, které ještě neumí držet tužku. Kreslení plochou voskovkou by mělo předcházet nácviku špetkového úchopu.

 

    Kreslící kulička -  je určena též dětem v útlém věku, které ještě neumí správně držet tužku. Je to kulička, která svojí velikostí respektuje velikost dětské ruky. Na každé straně má voskový „hrot“ jiné barvy (celkem 6 barev). Práce s kreslící kuličkou by měla předcházet nácviku špetkového úchopu. Dnes už je vhodnější využít výše uvedené trojúhelníkové bloky.

    Fixy - zanechávají znatelnou stopu při minimálním tlaku. Trojhranné fixy s odpruženým psacím hrotem lze proto doporučit na nácvik grafomotorických prvků. Pokud dítě příliš tlačí, hrot se zasune. Běžné fixy nejsou vhodné pro vyvozování a fixaci správného držení, nepodporují vhodný úchop.        Pastelky, tužky - pro výběr platí stejná pravidla. Pozornost věnujeme tomu, aby měly měkkou a kvalitní tuhu, která zanechává po sobě zřetelnou stopu, aniž by dítě muselo vyvíjet nadměrný tlak. Tvrdé tuhy nejsou vhodné, nutí dítě na tužku tlačit a nedochází k uvolnění zápěstí a ruky. V současné době se setkáváme s trojhrannými pastelkami a tužkami s ergonomicky tvarovanými ploškami, které odpovídají velikosti dětské ruky a podporují správný úchop. Jsou určeny pro praváky či leváky. Je třeba dodržovat, aby typ laterality (dominance) byl shodný s typem pastelky či tužky. Průměr by měl být 8-9 mm. Příliš tlusté či tenké pastelky či tužky vedou k fixaci nesprávného úchopu.

     Pro menší děti je vhodné ořezat psací náčiní méně, nechat tupější hrot (při sebemenším tlaku se hrot láme), aby zanechával rovnoměrnou stopu. Ořezávání pastelek či tužek dítětem je další činností podporující jeho rozvoj jemné motoriky. 

                                                                                  

 Pravák je má červené zakončení tužky,                                       levák žluté.

 

    Inkoustová pera, rolery - obzvláště u prvňáčků můžš návyky při psaní pozitivně ovlivnít volba vhodného pera. Pero musí odpovídat schopnostem a dovednostem dítěte a podporovat správný úchop. Hmotnost, design, délka pera, jeho obvod, úchopová zóna a povrch – ovlivňujících faktorů je mnoho a souvisejí s věkem dítěte. Na trhu je dnes široká nabídka per. Některá mají tvrzené hroty, jiná kuličkové rolery, obvykle jsou bombičková, důležité je, aby náplní byl inkoust. Pokud pero hladce a lehce klouže po papíře, dítě si při psaní snadněji uvolní ruku a linie tahu bude plynulá. Na výběru pera by se mělo dítě podílet, aby si ho vyzkoušelo, vybralo si i barevné provedení, bude.li se mu pero bude líbit, určitě s ním bude ráději psát. Při výběru dejte pozor na variantu pro praváka či leváka.

 

Barvy (vodové) jsou vhodné především  pro uvolnění zápěstí a fixyci správného úchopu. Vodové barvy zanechávají viditelnou psanou stopu. Na trhu jsou trojhranné štětce. Pokud  jsme u dítěte vyvodily správný úchop a fixujeme jej,  učí se uvolnit zápěstí a správně vyvinout přiměřený tlak na štětec.

Prstové barvy jsou vhodným doplňkem při prstových cvičeních, kdy dítě dobře vidí stopu svých prstů.

 

Křídy jsou u dětí velice oblíbené. Snadno zanechávají viditelnou stopu, ale jejich čtverhranný tvar znesnadňuje špetkové držení. Čtverhranné křídy dítě vybízejí k držení pomocí celé dlaně nebo všemi prsty. Navíc se snadno lámou.